Hiệu quả kinh tế giữa công nghệ xây dựng Sàn phẳng không dầm 3D VRO so với công nghệ xây dựng sàn truyền thống khác nhau như thế nào? Cùng tham khảo bài viết dứoi đây nhé:

Với cùng một mức nhịp sàn, cùng chịu tải trọng tương đương, có chuyển vị (độ võng của sàn) tương đương nhau, so sánh các chỉ tiêu sau:

  1. Khối lượng bê tông
  2. Trọng lượng cốt thép
  3. Diện tích và chi phí cốp pha
  4. Tổng hợp các chỉ tiêu trên cùng 1 nhịp sàn

Bảng 1: So sánh về khối lượng bê tông cho 1m2 sàn xây dựng

Sàn nào sử dụng xây dựng công trình tốt nhất? sàn phẳng không dầm lõi xốp, sàn lõi xốp, sàn xốp, sàn lõi rỗng, gạch không nung, gạch nhẹ, gạch chống thấm, gạch lõi xốp, gạch xây dựng

Bảng 2: So sánh về trọng lượng thép cho 1m2:

Sàn nào sử dụng xây dựng công trình tốt nhất? sàn phẳng không dầm lõi xốp, sàn lõi xốp, sàn xốp, sàn lõi rỗng, gạch không nung, gạch nhẹ, gạch chống thấm, gạch lõi xốp, gạch xây dựng

Bảng 3: So sánh về diện tích cốp pha và chi phí cốp pha cho 1m2 bao gồm cả dầm

– Diện tích cốp pha:

Hiệu quả kinh tế giữa sàn phẳng và sàn truyền thống

– Chi phí cốp pha:

Hiệu quả kinh tế giữa sàn phẳng và sàn truyền thống

4. Tổng hợp các chỉ tiêu trên cùng một nhịp sàn:

– Nhịp 6m

Hiệu quả kinh tế giữa sàn phẳng và sàn truyền thống

– Nhịp 8m

Hiệu quả kinh tế giữa sàn phẳng và sàn truyền thống

– Nhịp 9,5m

Sàn nào sử dụng xây dựng công trình tốt nhất? sàn phẳng không dầm lõi xốp, sàn lõi xốp, sàn xốp, sàn lõi rỗng, gạch không nung, gạch nhẹ, gạch chống thấm, gạch lõi xốp, gạch xây dựng

– Nhịp 11m

Hiệu quả kinh tế giữa sàn phẳng và sàn truyền thống

– Nhịp 12m

Sàn nào sử dụng xây dựng công trình tốt nhất? sàn phẳng không dầm lõi xốp, sàn lõi xốp, sàn xốp, sàn lõi rỗng, gạch không nung, gạch nhẹ, gạch chống thấm, gạch lõi xốp, gạch xây dựng

XEM THÊM VIDEO VỀ SÀN PHẲNG KHÔNG DẦM VƯỢT NHỊP S-VRO:

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ TƯ VẤN VỀ CÁC CÔNG NGHỆ CỦA VRO MỚI NHẤT HIỆN NAY

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VRO 

Địa chỉ: 461 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội 

Youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=na0JiXWzZt4 

Facebook: https://www.facebook.com/vrogroup 

Vật giáhttps://vatgia.com/xaydungVRO 

Email: kinhdoanh@vro.vn 

Contact: 0866.04.5577