(Bắc Giang) Sàn phẳng vượt nhịp lớn – Công trình Nguyễn Hương

Công trình Nguyễn Hương

Địa điểm: Thành phố Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang

Công nghệ: Sàn phẳng vượt nhịp lõi xốp S-VRO

Công tác lắp dựng được thực hiện hoàn toàn bởi thợ địa phương – Cán bộ kỹ thuật của VRO hỗ trợ thiết kế kết cấu, giám sát toàn bộ quá trình thi công.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *