Công văn 352/BXD-KHCN về việc sử dụng sàn 3D VRO của Công ty Cổ phần Xây dựng VRO

Ngày 25/8/2016, Bộ Xây dựng đã có công văn 352/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần Xây dựng VRO về việc sử dụng sàn 3D VRO.

Theo đó, giải pháp kết cấu sàn rỗng 3D VRO do quý Công ty đề xuất áp dụng là một dạng kết cấu sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối. Hệ kết cấu sàn 3D VRO có thể được tính toán thiết kế dựa trên các Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành hoặc các Tiêu chuẩn nước ngoài về kết cấu bê tông cốt thép.

Khi áp dụng giải pháp kết cấu sàn rỗng 3D VRO cho các công trình xây dựng, Chủ đầu tư và Nhà thầu thiết kế phải tuân thủ các quy định về thẩm tra, thẩm định thiết kế với các quy định pháp luật hiện hành.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 352/BXD-KHCN.

tư vấn thiết kế, thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu, thi công xây dựng, xây nhà trọn gói, công nghệ xây dựng, 3d panel, sàn phẳng không dầm, sàn nhịp lớn

Viết bình luận