Thi công thực tế công trình INDCON – Đông Anh

08/05/2022

Công nghệ sàn không dầm – Sàn lõi xốp độc quyền của VRO Group được ứng dụng thi công và hoàn thiện công trình INDCON – Đông Anh. Các dự án ứng dụng công nghệ sàn phẳng tại Đông Anh của VRO. Trải qua những nỗ lực nghiên cứu và phát triển, VRO Group tự hào […]

Thi công thực tế công trình Đinh Tiến – Hà Nội

25/04/2022

Công nghệ sàn không dầm – Sàn lõi xốp độc quyền của VRO Group được ứng dụng thi công và hoàn thiện công trình Đinh Tiến – Hà Nội. Các dự án ứng dụng công nghệ sàn phẳng tại Hà Nội của VRO. Trải qua những nỗ lực nghiên cứu và phát triển, VRO Group tự […]

Thi công thực tế công trình Ngọc Yến – Bắc Giang

25/04/2022

Công nghệ sàn không dầm – Sàn lõi xốp độc quyền của VRO Group được ứng dụng thi công và hoàn thiện công trình Ngọc Yến – Bắc Giang Các dự án ứng dụng công nghệ sàn phẳng tại Bắc Giang của VRO. Trải qua những nỗ lực nghiên cứu và phát triển, VRO Group tự […]

Thi công và hoàn thiện công trình Thanh Tuyền – Nam Định

24/04/2022

Công nghệ sàn không dầm – Sàn lõi xốp độc quyền của VRO Group được ứng dụng thi công và hoàn thiện công trình Thanh Tuyền – Nam Định. Các dự án ứng dụng công nghệ sàn phẳng tại Nam Định của VRO. Trải qua những nỗ lực nghiên cứu và phát triển, VRO Group tự […]

Thi công và hoàn thiện công trình Thanh Phượng – Bắc Giang

24/04/2022

Công nghệ sàn không dầm – Sàn lõi xốp độc quyền của VRO Group được ứng dụng thi công và hoàn thiện công trình Thanh Phượng – Bắc Giang. Các dự án ứng dụng công nghệ sàn phẳng tại Bắc Giang của VRO. Trải qua những nỗ lực nghiên cứu và phát triển, VRO Group tự […]

Thi công và hoàn thiện công trình Thanh Thu – Hà Nội

24/04/2022

Công nghệ sàn không dầm – Sàn lõi xốp độc quyền của VRO Group được ứng dụng thi công và hoàn thiện công trình Thanh Thu – Hà Nội. Các dự án ứng dụng công nghệ sàn phẳng tại Hà Nội của VRO. Trải qua những nỗ lực nghiên cứu và phát triển, VRO Group tự […]

Thi công và hoàn thiện công trình Hoà Bình – Hải Phòng

24/04/2022

Công nghệ sàn không dầm – Sàn lõi xốp độc quyền của VRO Group được ứng dụng thi công và hoàn thiện công trình Hoà Bình – Hải Phòng. Các dự án ứng dụng công nghệ sàn phẳng tại Hải Phòng của VRO. Trải qua những nỗ lực nghiên cứu và phát triển, VRO Group tự […]

Thi công và hoàn thiện phòng võ Song Long – Thanh Hoá

23/04/2022

Công nghệ sàn không dầm – Sàn lõi xốp độc quyền của VRO Group được ứng dụng thi công và hoàn thiện công trình phòng võ Song Long – Thanh Hoá. Các dự án ứng dụng công nghệ sàn phẳng tại Thanh Hoá của VRO. Trải qua những nỗ lực nghiên cứu và phát triển, VRO […]

[Sàn phẳng] Công trình Tuấn Hồng – Hà Nội

17/04/2022

Công nghệ sàn phẳng không dầm – Sàn phẳng xốp độc quyền của VRO GROUP được ứng dụng tại Công trình Tuấn Hồng – Hà Nội. Các dự án ứng dụng công nghệ sàn phẳng tại Hà Nội của VRO. Trải qua những nỗ lực nghiên cứu và phát triển, VRO tự hào sở hữu […]

[Sàn phẳng] Công trình Nam Khánh – Nam Định

17/04/2022

Công nghệ sàn phẳng không dầm – Sàn phẳng xốp độc quyền của VRO GROUP được ứng dụng tại Công trình Minh Thuỷ – Bắc Giang. Các dự án ứng dụng công nghệ sàn phẳng tại Bắc Giang của VRO. Trải qua những nỗ lực nghiên cứu và phát triển, VRO tự hào sở hữu […]