Tường cách âm, cách nhiệt 3D VRO không xốp - Những hình ảnh thi công công trình biệt thự Vinhome - Hải Phòng

Tường cách âm, cách nhiệt 3D VRO không xốp - Những hình ảnh thi công công trình biệt thự Vinhome - Hải Phòng.