Trung tâm tổ chức sự kiện

Trung tâm tổ chức sự kiện
hình ảnh công trình Trung tâm tổ chức sự kiện công ty vro tư vấn thiết kế

Địa điểm XD :  Tổ 42 –cụm Tây Hồ - P. Quang -An – Q. Tây Hồ - TP HN

Số tầng, quy mô :  1tầng hầm - 2 tầng nổi

Công ty cổ phần VRO :  Tư vấn thiết kế kết cấu