Triển lãm Quốc tế về xây dựng công nghiệp mỏ & Giao thông – Máy móc, thiết bị, công nghệ , phương tiện và vật liệu

Triển lãm Quốc tế về xây dựng công nghiệp mỏ & Giao thông – Máy móc, thiết bị, công nghệ , phương tiện và vật liệu - Số 1 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm , Hà Nội. diễn ra từ 8h30 - 19h00 từ 05/12/2018 đến 8/12/2018 .

Viết bình luận