Tòa nhà Viettel Khánh Hòa

Tòa nhà Viettel Khánh Hòa
hình ảnh Tòa nhà Viettel Khánh Hòa công ty vro tư vấn thiết kế toàn bộ

Địa điểm XD :  Số 9 – Võ thị Sáu – Phường Vĩnh Nguyên – TP Nha Trang – Khánh Hòa

Số tầng, quy mô : 8 tầng

Công ty cổ phần VRO : Thiết kế toàn bộ