Tòa nhà Viettel Bến Tre

Tòa nhà Viettel Bến Tre
hình ảnh công trình Tòa nhà Viettel Bến Tre công ty vro thiết kế toàn bộ

Địa điểm XD :  Đường Nguyễn Văn Tư, phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Số tầng, quy mô :  6 tầng

Công ty cổ phần VRO : Thiết kế toàn bộ