Tòa nhà Viettel Bạc Liêu

Tòa nhà Viettel Bạc Liêu
hình ảnh công trình Tòa nhà Viettel Bạc Liêu công ty vro thiết kế toàn bộ

Địa điểm XD :  Phường 7 – TP Bạc Liêu – tỉnh Bạc Liêu

Số tầng, quy mô :  5 tầng

Công ty cổ phần VRO : Thiết kế toàn bộ