Tòa nhà đất Hồ Tây - West lake

Tòa nhà đất Hồ Tây - West lake
hình ảnh công trình Tòa nhà đất Hồ Tây - West lake công ty cổ phần vro tư vấn thiết kế kết cấu

Địa điểm XD :  Ô A, lô D – Phường Phú Thượng – Quận Tây Hồ - Hà Nội

Số tầng, quy mô :  2 tầng hầm - 21 tầng nổi

Công ty cổ phần VRO :  Tư vấn thiết kế kết cấu