Thi công sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn công trình khách sạn Vũ Phong - Sầm Sơn - Thanh Hóa

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp VRO, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng lửng công trình khách sạn Vũ Phong - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

sàn_phẳng

sàn_vượt_nhịp_lớn

 

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp VRO, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn 2 công trình khách sạn Vũ Phong - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

sàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_nhịp_lớnsàn_phẳngsàn_vượt_nhịp_lớn

sàn_không_dầmsàn_phẳng_sàn_vượt_nhịp_lớn

 

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp VRO, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn 3 công trình khách sạn Vũ Phong - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

sàn_phẳng_không_dầm_sàn_xốpsàn_nhịp_lớnsàn_phẳngsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_vượt_nhịp_lớn