Thi công Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D VRO công trình Trường Học mầm non Trung Hà Hải Phòng

Thi công Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D VRO sàn tầng 2 công trình Trường Học mầm non Trung Hà - Trục 1-14 - Hải Phòng.

sàn-phẳng-sàn-vượt-nhịp-lớn

sàn-phẳng-sàn-phẳng-không-dầmsàn-nhịp-lớnsàn-phẳng-không-dầm

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

Thi công Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D VRO sàn tầng mái Trục 1_14 công trình Trường mầm non Trung Hà - Hải Phòng.

sàn-không-dầmsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳngsàn-phẳng-không-dầm

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp VRO, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng  mái Trục 1_7 công trình Trường mầm non Trung Hà - Hải Phòng. 

sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-không-dầmsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng