Thi công sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn công trình khách sạn Hannam Hòa Bình - Thái Nguyên

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp VRO, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình khách sạn Hannam Hòa Bình- Thái Nguyên. 

sàn-phẳng-không-dầmsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳngsàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-xốpsàn-nhịp-lớn-sàn-phẳngsàn-nhịp-lớnsàn-phẳng

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp VRO, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 công trình khách sạn Hannam Hòa Bình- Thái Nguyên. 

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-vượt-nhịp-lớnsàn-không-dầm-sàn-phẳngsàn-phẳng

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp VRO, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 4 công trình khách sạn Hannam Hòa Bình- Thái Nguyên. 

sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-không-dầm-sàn-phẳngsàn-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳngsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp VRO, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 5 công trình khách sạn Hannam Hòa Bình- Thái Nguyên.

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-không-dầmsàn-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh, cách âm, cách nhiệt 3D VRO sàn tầng 6 công trình Khách sạn Hannam - TP. Thái Nguyên .