Thi công Sàn phẳng Zone 3 công trình nhà máy thiết bị thông minh Vinsmart - Hà Nội

Sàn phẳng, Sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 2 Zone 3 công trình khách sạn nhà máy sản xuất điện tử - Hà Nội.

sàn-xôp-sàn-phẳng-xốpsàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-xốpsàn-phẳng-xốp-sàn-vượt-nhip-lớnsàn-không-dầmsàn-nhịp-lớn-sàn-xốpsàn-nhịp-lớn-sàn-phẳng-vượt-lớnsàn-phẳng-sàn-phẳng-không-dầmsàn-phẳng-sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-xốp-sàn-phẳngsàn-phẳng