Thi công sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO công trình Minh Thành Hải Phòng

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO  -  Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình Minh Thành - Hải Phòng.