Thi công sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi xốp 3D VRO sàn tầng Tum bệnh viện Đa KHoa - Hải Phòng

 

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn,  sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, xây tường trên sàn tùy ý, thi công nhanh 3D VRO thi công sàn tầng tum khu nội trú công trình Bệnh viện Đa Khoa - Hải Phòng.