Thi công Công trình Sơn Hải - Hưng Yên - Sàn nhịp lớn, sàn phẳng không dầm lõi xốp 3D VRO

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn lõi xốp 3D VRO, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình Sơn Hải - Hưng Yên.

san-phang-san-phang-khong-damsan-phang-khong-damsan-phang-san-phang-vuot-nhip-lonsan-phang-vuot-nhip-lonsan-phang-san-vuot-nhip-lonsan-vuot-nhip-lon-san-phang-vuot-nhip-lonsan-vuot-nhip-lonsan-nhip-lon-san-phang-vuot-nhip-lon