Thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi xốp 3D VRO sàn tầng 2 trục 9-18 trường mầm non - Xuân Nộn - Hà Nội

Thi công sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi xốp 3D VRO sàn tầng 2 trục 9-18 trường mầm non - Xuân Nộn - Hà Nội .