Thi công công nghệ sàn phẳng vượt nhịp lớn, thi công nhanh VRO công trình nhà C -ECO-Cát Tường - Bắc Ninh

Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng vượt nhịp lớn, thi công nhanh VRO sàn tầng hầm công trình nhà C -ECO-Cát Tường - Bắc Ninh.