Thi công công nghệ sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO văn phòng công ty Quế Hưng - Thanh Xuân - Hà Nội

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO  -  Những hình ảnh thi công sàn tầng 5 + sàn tầng 6 + sàn tầng 7 + sàn tầng 8 công trình văn phòng công ty Quế Hưng - Thanh Xuân - Hà Nội .