Hướng dẫn lắp đặt tấm sàn xốp 3D-VRO và phạm vi vật tư VRO cung cấp

Download tài liệu hướng dẫn lắp đặt tấm sàn xốp 3D-VRO và phạm vi vật tư VRO cung cấp hình dưới ( Hướng dẫn download tài liệu tại đây)

 

 

Quy trình lắp dựng sàn xốp 3D-VRO

BƯỚC 1: GHÉP CỐP PHA SÀN PHẲNG

BƯỚC 2: RẢI THÉP LỚP DƯỚI VÀ DẦM BIÊN CÓ ĐAI (CHỦ ĐẦU TƯ CUNG CẤP THÉP)

BƯỚC 3: RẢI THÉP DẦM (KHÔNG ĐAI) KHÓA ĐẦU CỘT NẾU THIẾT KẾ YÊU CẦU (CHỦ ĐẦU TƯ CUNG CẤP THÉP)

BƯỚC 4: RẢI KHUNG U CHỐNG CẮT VÀO VỊ TRÍ DẦM KHÓA ĐẦU CỘT (VRO CUNG CẤP)

BƯỚC 5: LẮP CÁC MÔ ĐUN 3D-VRO PANEL THEO VỊ TRÍ THIẾT KẾ (VRO CUNG CẤP)

BƯỚC 6: BUỘC ĐỊNH VỊ THÉP DẦM ĐẦU CỘT VỚI KHUNG THÉP U

BƯỚC 7: ĐẶT KHUNG U CHỐNG CẮT MŨ CỘT (VRO CUNG CẤP)

BƯỚC 8: ĐẶT LƯỚI THÉP MŨ CỘT (CHỦ ĐẦU TƯ CUNG CẤP)

BƯỚC 9: CÀI KHUNG RĂNG LƯỢC CHỐNG CẮT TĂNG CƯỜNG MŨ CỘT (VRO CUNG CẤP)

BƯỚC 10: LÀM VÍT CHỐNG NỔI VÀ ĐỔ BÊ TÔNG (BÊ TÔNG DO CHỦ ĐẦU TƯ CUNG CẤP)

MẶT CẮT NGANG SÀN HOÀN THIỆN, XỐP TẠO RỖNG NẰM TRONG SÀN SAU KHI ĐỔ BÊ TÔNG XONG ĐỂ CÁCH ÂM VÀ CÁCH NHIỆT

mặt cắt sàn 3d panel VRO

HỆ KẾT CẤU CHỊU LỰC CỦA SÀN

kết cấu của sàn phẳng nhịp lớn 3d VRO

Trở về