Video hướng dẫn thi công công nghệ xây dựng sàn xốp, sàn không dầm, sàn vượt nhịp lớn 3D Panel VRO

Video hướng dẫn thi công công nghệ xây dựng sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn không dầm, sàn vượt nhịp lớn 3D Panel VRO

1. Clip mô hình quy trình thi công sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO

2. Quy trình thi công thực tế sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm VRO 

3. Mô phỏng thi công tường 3D VRO Panel toàn khối 

4. Kỹ thuật lắp dựng tấm 3D panel và thi công điện nước trong tấm 3D panel

5. Xây dựng nhà ở theo công nghệ sàn xốp, sàn 3D panel 

6. Vai trò thanh ziczac của 3D Panel 

7. Khả năng chống bão cực mạnh của các ngôi nhà xây dựng bằng tấm 3D panel tại Florida Mỹ 

8. Thí nghiệm chống động đất của kết cấu tấm 3D panel 

 

9. Thực nghiệm chống đạn bắn của tường 3D panel 

10. Vai trò chống rung kết cầu công trình của hệ thanh xiên ziczac

11. Test thử đốt xốp VRO không bắt lửa 

12. Công ty cổ phần xây dựng VRO là nhà tài trợ cho giải thể thao trường ĐHXD 

 

13. Móng trên nền đất yếu, móng bè, móng hộp, móng 3D Panel VRO 

Tổng hợp công nghệ sàn xốp 3D PANEL VRO