Sàn xốp, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng xốp, sàn không dầm công trình Thủy Nguyên - Hải Phòng

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình Thủy Nguyên - Hải Phòng.