Công trình khu liền kề biệt thự Sầm Sơn - Thanh Hóa - Sàn nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng không dầm lõi xốp 3D VRO

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 khối 3 Khu biệt thự liền kề - Thanh Hóa.

san-nhip-lon-san-khong-dam-san-xop-3DVRO

Sàn-phẳng-không-dầm-sàn-xốp-3DVRO

san-không-dầm-sàn-phẳng-không-dầm-3DVRO

sàn-không-dầm

sàn-nhịp-lớn-sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng mái khối 4 Khu biệt thự liền kề - Thanh Hóa.

san-phang-loi-xop-san-vuot-nhip-lonsan-phang-vuot-nhịp-lon-san-vuot-nhip-lonsan-phang-xop-san-khong-damsan-khong-dam-san-xop

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng mái khối 4 khối 2 Khu biệt thự liền kề - Thanh Hóa.

sàn-nhịp-lớn-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-không-dầm-sàn-phẳng-không-dầmsàn-nhịp-lớn-sàn-xốpsàn-phẳng-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-xôp-sàn-phẳng-lõi-xốp