Thi công Sàn phẳng, sàn xốp 3D VRO Công trình TTTM Hoàng Anh - Vĩnh Phúc

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình Dự án Khách sạn An Huy - Vĩnh Phúc.