Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO sàn tầng 15 chung cư 379 Thanh Hóa

Sàn nhịp lớn, Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp VRO, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 15 công trình chung cư Thanh Hóa.