Sàn nhịp lớn, Sàn phẳng, Sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm công trình Showroom Nguyễn Oanh - Móng Cái - Quảng Ninh

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 2 + sàn tầng 3 công trình khách sạn Showroom Nguyễn Oanh.

san-phang-san-phang-vuot-nhip-lonsan-phang-khong-damsan-phang-san-phang-khong-damsan-nhip-lonsan-vuot-nhip-lon