Dự án thi công Sàn phẳng 3D VRO năm 2018

Sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO sàn tầng mái biệt thự Sơn Trang Vĩnh Phúc

29/ 11/ 2020 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp,...

Xem thêm

Sàn phẳng, Sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn vượt nhịp lớn, sàn nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO sàn tầng 4 văn phòng công ty Minh Chính

21/ 11/ 2020 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn phẳng, Sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp,...

Xem thêm

Công trình khách sạn Hoa Phượng Hải Phòng - Sàn không dầm, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn xốp 3D VRO

14/ 03/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn không dầm, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng...

Xem thêm

Công trình Tiệm vàng Hợp Thủy - Hải Phòng

31/ 12/ 2018 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công...

Xem thêm

Công trình trường mầm non tư thục Họa Mi - Bắc Giang

27/ 12/ 2018 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công...

Xem thêm

Thi công sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO Công trình TTTM Tam Dương - Vĩnh Phúc

24/ 12/ 2018 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công...

Xem thêm

Công trình khách sạn Long Thành 2 Sầm Sơn Thanh Hóa - Sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng, sàn xốp 3D VRO

21/ 12/ 2018 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn phẳng...

Xem thêm

Công trình Biệt thự Giang Ngọc TP Thái Bình

13/ 12/ 2018 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO -...

Xem thêm

Thi công công nghệ sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO văn phòng công ty Quế Hưng - Thanh Xuân - Hà Nội

05/ 12/ 2018 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D...

Xem thêm

Sàn phẳng 3D VRO- Công trình khách sạn Vĩnh Toàn - Vĩnh Phúc

04/ 12/ 2018 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO -...

Xem thêm