Thi công sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO công trình Villa Vĩnh Ninh- Hà Nội

Sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng mái công trình Villa Vĩnh Ninh- Hà Nội.