Sàn phẳng, sàn xốp 3D VRO - Công nghệ sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO

Sàn phẳng, Sàn phẳng lõi rỗng VRO hay Sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO là sàn bê tông phẳng lõi rỗng S-VRO tạo rỗng bằng các khối xốp chống cháy dạng trụ dài hoặc khối vuông được định vị chắc chắn bằng các khung thép không gian. Sau khi đổ bê tông sẽ tạo thành hệ kết cấu dầm chữ I giao thoa đồng mức với hai lớp sàn trên và dưới cùng chịu lực thông qua hệ thanh ziczac hình sin nối hai lớp thép trên dưới với nhau. Sàn xốp S-VRO có các dòng sản phẩm chính như sau: 

  • Sàn phẳng xốp S-VRO một phương:  

            Sản phẩm sàn xốp một phương S-VRO1A và S-VRO1B(hình 9a và 9b, 9c) là các sản phẩm phù hợp với kết cấu sàn 1 phương.

sàn-phẳng-sàn-phẳng-không-dầm-sàn-xốp

Sàn phẳng xốp S-VRO1A (hình 9a) được cấu tạo từ các khối xốp dạng trụ dài được định vị trong khung thép cường độ cao. Loại sản phẩm này được chế tạo thành các panel trong nhà máy sau đó được vận chuyển đến lắp đặt tại công trường. Sàn S-VRO1A làm việc theo kết cấu sàn một phương và rất phù hợp với các công trình có nhịp dài + bước ngắn (chiều dài nhịp theo hai phương khác nhau đáng kể).

 Sàn phẳng xốp S-VRO1B (hình 9b) là sản phẩm cải tiến từ S-VRO1A, các khối xốp dạng trụ dài 1m x 0.265m được định vị trong lồng thép rời đơn lẻ, các khối rời này được chế tạo tại nhà máy sau đó được vận chuyển đến lắp đặt tại công trường. S-VRO1B không tạo thành phên và tốn thời gian lắp đặt tại hiện trường hơn S-VRO1A, tuy nhiên lại có khả năng sử dụng linh động hơn (đặc biệt cho các công trình có kích thước không vuông vắn). S-VRO1B tiết kiệm kinh phí vận chuyển hơn và có thể dễ dàng gia công sản xuất tại công trường mà không cần mặt bằng gia công sản xuất lớn, quy mô.

Sàn xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng lõi xốp S-VRO hai phương:

            Sản phẩm sàn xốp hai phương S-VRO2A và S-VRO2B(hình 11a và 11b, 11c) là các sản phẩm phù hợp với kết cấu 2 sàn phương.

sàn-phẳng-sàn-phẳng-không-dầm-2phuong

Sàn phẳng, sàn phẳng không dầm, Sàn xốp S-VRO2A (hình 11a) được cấu tạo từ các khối xốp tạo rỗng hình vuông đặt trong lồng thép không gian với hai lưới thép trên dưới được liên kết với nhau qua hệ thanh ziczac hình sin liên tục theo hai phương như nhau. Các khối xốp vuông sẽ tạo thành một hệ dầm giao thoa đồng mức hoàn hảo để chịu lực theo hai phương như nhau. Sàn S-VRO2A làm việc theo kết cấu sàn hai phương và rất phù hợp với các công trình có chiều dài nhịp theo hai phương tương đồng nhau.

    Sàn phẳng, Sàn xốp S-VRO2B  (hình 11b) là sản phẩm cải tiến từ sàn phẳng xốp S-VRO2A, các khối xốp hình vuông 37cm x 37cm được định vị trong lồng thép rời đơn lẻ, các khối rời này được chế tạo tại nhà máy sau đó được vận chuyển đến lắp đặt tại công trường. Sàn phẳng xốp S-VRO2B không tạo thành phên và tốn thời gian lắp đặt tại hiện trường hơn sàn phẳng xốp S-VRO2A, tuy nhiên lại có khả năng sử dụng linh động hơn (đặc biệt cho các công trình có kích thước không vuông vắn). sàn xốp S-VRO2B cũng tiết kiệm kinh phí vận chuyển hơn và có thể dễ dàng gia công sản xuất tại công trường mà không cần mặt bằng gia công sản xuất lớn, quy mô.

Những hình ảnh thi công sàn phẳng, sàn phẳng không dầm lõi xốp, sàn xốp, sàn vượt nhịp lớn 3D VRO : 

sàn-xốp-3DVRO

sàn-phẳng-không-dầm-sàn-phẳng-sàn-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-xốp-VROsàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳng-sàn-phẳng-không-dầm-sàn-xốpsàn-vượt-nhip-lớn-sàn-phẳng-không-dầm-sàn-phẳng