Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D VRO tại triển lãm Vietbuild năm 2019

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D VRO tại triển lãm Vietbuild năm 2019.

Viết bình luận