Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng Zone 1.1 công trình nhà máy sản xuất thiết bị thông minh Vinsmart - Hà Nội

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng xốp, sàn xốp, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi xốp, sàn nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, xây tường tùy ý, thi công nhanh 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 Zone 1.1 công trình nhà máy sản xuất thiết bị thông minh Vinsmart - Hà Nội .