Dự án thi công năm 2017

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO trường mầm non Lạch Tray - Hải Phòng

22/ 12/ 2017 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp...

Xem thêm

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn không dầm vượt nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO nhà điều hành công trình Hoàng Dương - Hưng Yên.

25/ 11/ 2017 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn không dầm vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ...

Xem thêm

Thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO gara Ôtô Hùng Anh - Bắc Giang

24/ 11/ 2017 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 2 gara...

Xem thêm

Sàn nhẹ, sàn lõi rỗng, sàn phẳng, sàn không dầm vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO công trình TTTM- Quảng Tường - Sầm Sơn- Thanh Hóa

15/ 11/ 2017 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhẹ, sàn lõi rỗng, sàn phẳng, sàn không dầm vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO sàn tầng 2 công trình TTTM...

Xem thêm

3D PANEL- Móng hộp, móng bè, móng trên nền đất yếu 3D PANEL VRO công trình nền xưởng công ty bao bì Golsun-Quế Võ - Bắc Ninh

31/ 10/ 2017 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

3D PANEL - Móng hộp, móng bè, móng trên nền đất yếu 3D PANEL VRO "Giải pháp móng hộp kết hợp...

Xem thêm

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO công trình khách sạn Seaview -Cát Bà- Hải Phòng

17/ 10/ 2017 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhẹ, sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công...

Xem thêm

Sàn không dầm - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3DPanel VRO công trình Showroom Phương Thanh -Hải Phòng

13/ 07/ 2017 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng vượt nhịp lớn 3D Panel - Những hình ảnh thi công công nghệ...

Xem thêm

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn nhẹ, sàn phẳng lõi rỗng 3D PANEL VRO, sàn vượt nhịp lớn 18m khách sạn Vị Hoàng Nam

08/ 07/ 2017 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng, sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm lõi rỗng 3D...

Xem thêm

Móng hộp, móng bè, móng trên nền đất yếu 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công móng hộp, móng bè, móng trên nền đất yếu công trình khách sạn Vị Hoàng Nam Định

07/ 06/ 2017 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Móng hộp, móng bè, móng trên nền đất yếu 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công móng hộp, móng...

Xem thêm

Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn VRO chống nóng sàn tầng 10 Sunrise - Cát Bà

12/ 05/ 2017 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn không dầm vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng...

Xem thêm