Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, Sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO công trình biệt thự Sơn Trang Vĩnh Phúc

Sàn nhịp lớn, Sàn phẳng, Sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp VRO, sàn phẳng, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 +3 công trình biệt thự Sơn Trang - Vĩnh Phúc.