Sàn phẳng, Sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn vượt nhịp lớn, sàn nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO sàn tầng 4 văn phòng công ty Minh Chính

Sàn phẳng, Sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp VRO, sàn phẳng, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng sàn tầng 4 văn phòng công ty Minh Chính - Bắc Ninh.