Sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO sàn tầng 7 khách sạn Quang Tùng - Lạng Sơn

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 7 công trình khách sạn Quang Tùng - Lạng Sơn.

sàn_vượt_nhịp_lớn_3DVROsàn_xốp_sàn_phẳng_vượt_nhịp_lớn_3DVROsàn_xốp_3DVRO