Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL công trình Thanh Xuân - Hà Nội

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn,  Sàn không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL- Những hình ảnh thi công sàn tầng 6 + sàn tầng tum công trình Thanh Xuân - Hà Nội .