#Sàn_phẳng, #Sàn_nhịp_lớn, #Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công công trình ALG -Đắc Sở - Hà Nội

  #Sàn_phẳng, #Sàn_nhịp_lớn, #Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công công trình ALG -Đắc Sở - Hà Nội .

sàn-nhẹ

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

sàn-nhẹ-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm

sàn-không-dầm

sàn-nhịp-lớn

sàn-vượt-nhịp-lớn

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

#Sàn_phẳng#Sàn_nhịp_lớn#Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng mái công trình Công Trình ALG Khu công nghiệp Đắc Sở-Hoài Đức-Hà Nội.