Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm, sàn nhịp lớn- Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO công trình khách sạn Kinh Bắc - Bắc Ninh

Sàn nhẹ, Sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình khách sạn Kinh Bắc - Bắc Ninh.

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-nhịp-lớn

sàn-không-dầm

sàn-nhẹ

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

sàn-vượt-nhịp-lớn

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-vượt-nhịp-lớn

Sàn nhẹ, Sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 công trình khách sạn Kinh Bắc - Bắc Ninh.

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL

sàn-rỗng-sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-nhẹ-sàn-nhịp-lớn-3D-PANELVRO

sàn-vượt-nhip-lớn

Sàn nhẹ, Sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO  - Những hình ảnh thi công sàn tầng 6 công trình khách sạn Kinh Bắc - tp Bắc Ninh.

Sàn nhẹ, Sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 7 công trình khách sạn Kinh Bắc - Bắc Ninh