#Sàn_phẳng, sàn nhẹ, #Sàn_nhịp_lớn, #Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công công trình Showroom Honda Quang Thọ - Đông Anh - Hà Nội 

#Sàn_phẳng, #sàn_nhẹ,  #Sàn_nhịp_lớn#Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 công trình Showroom Honda Quang Thọ - Đông Anh - Hà Nội .