Sàn phẳng không dầm, Sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn 3D VRO sàn tầng 3 công trình văn phòng công ty Thanh Hòa - Hải Phòng

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp VRO, sàn phẳng, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 công trình văn phòng công ty Thanh Hòa - Hải Phòng.