Sàn phẳng không dầm, sàn vượt nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO nhà trẻ Sóc Nâu-TP Việt Trì -Phú Thọ

Sàn phẳng không dầm, sàn vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO  sàn tầng 2 Nhà trẻ Sóc Nâu-TP Việt Trì - Phú Thọ.

san-3DPANE-VRO-san-nhip-lon

SAN-PHANG-KHONG-DAM-LOI-RONG-3DPANEL-VRO

3D-PANEL-san-vuot-nhip-lon

3D-PANEL-san-phang-vuot-nhip-lon

san-phang-khong-dam-3D-PANEL-VRO

san-phang-3D-PANEL-VRO

3D-Panel-san-khong-dam

3D-PANEL-SAN-nhip-lon

san-phang-vuot-nhip-lon-loi-rong-3d-PANEL-VRO

3D-PANEL-San-phang-khong-dam

san-vuot-nhip-lon-loi-rong-3D-PANEL-VRO

san-vuot-nhip-lon-3D-PANEL-VRO

san-phang-vuot-nhip-lon-3D-PANEL-VRO

san-nhip-lon-3D-PANEL-VRO

san-khong-dam-3D-PANEL-VRO

Sàn phẳng không dầm, sàn vượt nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO  sàn tầng 3 Nhà trẻ Sóc Nâu-TP Việt Trì - Phú Thọ.

san-phang-vuot-nhip-lon

san-vuot-nhip-lon

3D-PANEL-SAN-KHONG-DAM

3D-PANEL-san-nhip-lon

3D-PANEL-san-phang-vuot-nhip-lon

3D-PANEL-san-vuot-nhip-lon

san-khong-dam-3D-PANEL

san-nhip-lon-3D-PANEL

san-nhip-lon-san-khong-dam

san-khong-dam-3D-PANEL-VRO

san-nhip-lon-3D-PANEL

san-nhip-lon-3D-PANEL-VRO

san-phang-3D-PANEL-VRO

san-phang-khong-dam-san-nhip-lon

san-phang-khong-dam

san-phang-khong-dam

san-phang-khong-dam-3D-PANEL

Sàn-phẳng-không-dầm-lõi-rỗng-3D-PANEL

san-phang-loi-rong-3D-panel-vro

san-phang-khong-dam-3d-panel-vro

san-3D-PANEL-VRO

san-nhip-lon-loi-rong

3D-PANEL-san-phang-khong-dam

Sàn phẳng không dầm, sàn vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO  sàn tầng tum Nhà trẻ Sóc Nâu-TP Việt Trì - Phú Thọ.

sàn-lõi-rỗng-sàn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

3D-PANEL-VRO

sàn-nhẹ-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-lõi-rỗng-3D-PANEL-VRO

sàn-rỗng-3D-PANEL-VRO

sàn-không-dâm

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

 

Trở về