Những hình ảnh thi công xây nhà trọn gói công trình Vạn Phúc - Hà Nội

 Những hình ảnh Công ty cổ phần xây dựng VRO thi công xây nhà trọn gói công trình Vạn Phúc

Hình ảnh thi công sàn nhịp lớn công trình vạn phúc hà nội

hình ảnh thi công sàn phẳng vượt nhịp lớn công trình vạn phúc

 

bơm bê tông sàn phẳng 3d panel VRO

Hình ảnh đổ bê tông sàn nhịp lớn tại công trình Vạn Phúc

sàn không dầm vạn phúc

sàn phẳng nhịp lớn vạn phúc

 

sàn bóng vạn phúc

Hình ảnh sàn không dầm, sàn nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn thi công tại công trình Vạn Phúc 

hình ảnh sàn không dầm thi công tại công trình Vạn Phúc

Hình ảnh sàn phẳng 3D - VRO thi công tại công trình Vạn Phúc 

hình ảnh sàn phẳng nhịp lớn thi công tại Vạn Phúc

Hình ảnh tháo dỡ coppha tầng 2 sàn không dầm tại công trình Vạn Phúc 

hình ảnh xây nhà trọn gói thi công tại công trình Vạn Phúc

 

Những hình ảnh đổ bê tông tầng mái công trình Vạn Phúc - Hà Nội 

hình ảnh thi công sàn xốp công trình vạn phúc hà nội

hình ảnh thi công sàn 3d panel vro công trình vạn phúc hà nội

 

Ảnh : Nguyễn Mạnh Cường

Trở về