Dự án chung cư 20 tầng thành phố Thái Bình

Sàn phẳng vượt nhịp lớn VRO - Hình ảnh công trình Công ty cổ phần xây dựng VRO thiết kế và thi công bằng công nghệ tiên tiến VRO dự án chung cư 20 tầng thành phố Thái Bình

 

Trở về