Thi công sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO sàn tầng 10 chung cư 379

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, xây tường trên sàn tùy ý, thi công nhanh 3D VRO thi công sàn tầng 10 khối A công trình chung cư 379 Thanh Hóa.

sàn_không_dầm_sàn_phẳngsàn_xốp_sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_nhịp_lớnsàn_phẳng_sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_không_dầmsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_vượt_nhịp_lớn