Công trình Showroom điện tử Hiệp Thành - Lạng Sơn

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO sàn tầng 2 + sàn tầng 3 công trình Showroom điện tử Hiệp Thành - Lạng Sơn.

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 4 công trình Hiệp Thành - Đồng Đăng - Lạng Sơn.