Công trình Lê Sơn - Tp Cao Bằng .

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình Lê Sơn - Tp Cao Bằng .