Công trình khách sạn Ocean view Phú Quốc

Sàn nhịp lớn, sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO sàn tầng 2 + sàn tầng 3 + sàn tầng 4 công trình khách sạn Ocean view Phú Quốc.