Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO khách sạn Long Thắng - Thái Nguyên

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO - Những hình ảnh Công ty cổ phần xây dựng VRO thi công sàn tầng 2 khách sạn Long Thắng - Thái Nguyên 

Hình ảnh thi công sàn lõi rỗng 3d panel vro công trình khách sạn thắng long

hình ảnh thi công sàn nhịp lớn công trình khách sạn thắng long

 hình ảnh Sàn nhịp lớn , xây khách sạn Thắng Long

hình ảnh đổ bê tông sàn phẳng công trình khách sạn thắng long

 

hình ảnh đổ bê tông sàn không dầm công trình khách sạn thắng long

Công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 khách sạn Long Khánh Thái Nguyên 

hình ảnh thi công sàn tầng 3 khách sạn Long khánh Thái Nguyên

Hình ảnh thi công sàn lõi rỗng 3d panel khách sạn Long khánh Thái Nguyên

Công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 khách sạn Long Thắng - Thái Nguyên .

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm - Những hình ảnh Công ty cổ phần xây dựng VRO thi công sàn tầng 5 khách sạn Long Thắng - Thái Nguyên 

sàn-phẳng-lõi-rỗng-3D-PANEL-VRO

san-phang-khong-dam-loi-rong-3DPanelVRO

san-nhip-lon-3DPanelVRO

san-khong-dam-vuot-nhip-lon-3DPanelVRO

san-phang-vuot-nhip-lon-3DPanelVRO

san-phang-nhip-lon-khong-dam-3DPanelVRO

sàn-phẳng-nhịp-lớn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

san-khong-dam-3DPanelVRO

san-phang-khong-dam-3DPanelVRO

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 6 khách sạn Long Thắng - Thái Nguyên.

3D-PANEL-sàn-nhịp-lớn

3D-PANEL-sàn-vượt-nhịp-lớn

3D-PANEL-sàn-không-dầm

sàn-3D-PANEL-VRO

sàn-không-dầm-lõi-rỗng-3D-PANEL-VRO

sàn-lõi-rỗng-sàn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

Sàn-nhẹ-3D-PANEL-VRO

sàn-rỗng-sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-3D-PANEL-VRO

sàn-lõi-rỗng-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-lõi-rỗng-3D-PANEL-VRO

sàn-không-dầm

sàn-phẳng-không-dầm

sàn-nhịp-lớn

#Sàn_phẳng#Sàn_nhịp_lớn#Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng tum khách sạn Long Thắng - Thái Nguyên . 

Ảnh : Vũ Quang 

Trở về